oferta
 
Studenci kończący studia I stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w CDV otrzymują tytuł licencjata lub inżyniera (Informatyka i Urban Management).

Studia I stopnia - kierunki:

 


Aż 4 kierunki studiów w CDV: edukacja prorozwojowa, doradztwo i coaching, zarządzanie kreatywne, mediaworking zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Studia z Przyszłością za najwyższe standardy jakościowe w szkolnictwie wyższym. Dodatkowo zarządzanie kreatywne zdobyło Laur Innowacji za: innowacyjny program nauczania, nowatorskie rozwiązania, nowe technologie, przygotowanie do wyzwań zawodowych.